Deskundig

Betrokken

Op maat

Back
Next

Privacy statement
Inleiding
P. van de Putte Administratieve Dienstverlening verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij of je werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
· Voor- en achternaam
· Geslacht
· Geboortedatum
· Geboorteplaats
· Adresgegevens
· Telefoonnummer
· E-mailadres
· Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door middel van onze website, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
P. van de Putte Administratieve Dienstverlening verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
· Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het mailformulier op deze pagina, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
· Burgerservicenummer (BSN)
· Inloggegevens voor het doen van belastingaangiftes
Waarom we gegevens nodig hebben
P. van de Putte Administratieve Dienstverlening verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
· Het afhandelen van betalingen;
· Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
· Je te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening;
· Om diensten bij je af te leveren op het gebied van het verzorgen van de financiële administratie, het opstellen van jaarcijfers en het verzorgen van de salaris verwerking;
· P. van de Putte Administratieve Dienstverlening verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor het doen van diverse belastingaangiftes.

Hoe lang we gegevens bewaren
P. van de Putte Administratieve Dienstverlening zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar.
Delen met anderen
P. van de Putte Administratieve Dienstverlening deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeengekomen dienstverlening en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. P. van de Putte Administratieve Dienstverlening blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt P. van de Putte Administratieve Dienstverlening jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
In kaart brengen websitebezoek
P. van de Putte Administratieve Dienstverlening gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Zij zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering doen via het mailformulier op deze pagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. P. van de Putte Administratieve Dienstverlening zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
P. van de Putte Administratieve Dienstverlening neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging(en) tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het mailformulier op deze pagina.


P. van de Putte  Administratieve Dienstverlening
Cannenburchallee 11
6921 JV  Duiven

KvK:   09156438
BTW:  NL1721.90.198.B01
Tel:     06 23634474©2018 P.van de Putte